SOM SLOVENKA, alebo SLOVAK IMAGINE PEACE‐ 25. 03. 1942, (2007)

ENG

Slovak Imagine Peace – 25th March 1942 (2009), (2017) The work reflect the concrete affair – the first transport from Slovakia, which deported 999 (Slovak) girls and young women without children to Auschwitz. I reflects the projection, numbered in sequence, of the tattooed numbers1000 – 1998 of deported 999 Slovak women under the plaster cast of Slavic type bride (date of post-war period) in the Aryan kitscher stylization, witch represent the myth.
Anabela Sládek

SVK

“Dielo Anabely Sládek je referenciou na menej známu dejinnú udalosť – prvý transport zo Slovenska, ktorým bolo do koncentračného tábora Osvienčim deportovaných 999 dievčat a bezdetných žien. Na nájdený objekt – sadrový odliatok hlavy slovanskej krojovanej nevesty s obradným vencom sú projektované obrazy ruč ne písaných čísel, ktoré predstavujú vytetované označenia obetí od 1000 do 1998. Ako uvádza autorka, „odliatok pripomína árijskú štylizáciu v gýčovej podobe, ktorá odkazuje na tému sloven ského nacionalizmu v období prvého Slovenského štátu. Tému sa pokúšam riešiť cez mýtickú podobu slovenskosti a vlastnej identifikácie, v procese ľútosti nad týmto činom, vyrovnania sa traumou a následný pokus o vlastné stotožnenie s sa s národnou identitou prevzatím jej mýtickej podoby slovenskosti“. Memoriálne dielo autorky nesie feministický, ale zároveň národný akcent identity obetí, na ktorých sa jednotky Hlinkovej gardy dopúšťali tých najbrutálnejších foriem násilia a neľudskosti na pozadí potierania a zbavovania ich identity.” Vrbanová Nina, A JE TU ZAS?/ LOOK WHAT IS BACK, Slovenský štát v súčasnom umení / The Slovak State in Contemporary Art, 2016 – 2017, Kunsthalle Bratislava

TITLE: Slovak Imagine Peace – 25th March 1942SVK
TITLE: Slovenský imaginárny mier
YEAR:2007
MEDIUM: projection, object
VENUE:solo exhibition Adventure Game, Nitra Gallery, Bunker (2009); solo exhibition Limes Gallery Komarno (2011); A JE TU ZAS?/ LOOK WHAT IS BACK, Slovenský štát v súčasnom umení / The Slovak State in Contemporary Art, Kunsthalle SK (2016-2017); Nitra Gallery, FOLK-LORE (2021)
NOTATION: in collection Nitra Gallery (from 2022)

PHOTO from solo exhibition Adventure Game

06.05. 2009-07.06.2009
Bunker – Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra