Constellations

SVK

V projekte Constellations v preklade Súhvezdia alebo Konštelácie pracujem s utopistickou predstavou spojenia dvoch priestorov nášho „pozemského“ a toho vesmírneho  „interstelárneho“ prostredníctvom návrhov trás prechádzky mestom.
Pracujem s mapami konkrétnych oblastí mesta v ktorom žijem a ktoré sú mi blízke a chcem ich spoznať z inej perspektívy, alebo naopak, sú mi neznáme a práve ich objavujem. V mapách si vytváram vrstvy trás na základe vybraných hviezdnych konštelácií. Výslednou formou sú digitálne grafiky ako autorské prenesené záznamy hviezdnych trás vybraných súhvezdí do urbánneho priestoru – mapy mesta, vytvorené na základe prepočítaných trás v aplikácií Google Maps. Mapy tvoria prienik vrstiev mestského prostredia s priestorom univerza pre potreby fyzických potuliek mestom i vesmírom bez potreby akéhokoľvek dopravného prostriedku.
Možnosť poprechádzať sa vesmírnym priestorom možno len tak bezcielne alebo za určeným bodom – cieľom, môže byť vnímaná v istom zmysle kolektívnou túžbou, ktorá bola a stále opakovane je reflektovaná v literatúre, v umení i vo vede.
Aj v súčasnosti sme svedkami progresu vo vývoji nových technológií, približujúcich vesmírnu prechádzku alebo jej reálnu predstavu predovšetkým najmajetnejšej skupine ľudstva, ktorým sa táto „spektakulárna túžba márnosti“ môže v najbližšom horizonte rokov splniť skrz ich „ultragalaktický kapitál“. To zároveň otvára viaceré otázky možnej enviromentálnej záťaže, takejto – novej formy zážitkovej zábavy,  ktorými sa bude možno musieť zaoberať  ľudstvo v pohľadu únosnosti naplnenia individuálnych slastí.
Naopak, prechádzky v meste, v prírode, bezcieľne túlanie sa, známe pod pojmom „flanér“ (z francúzského flâneur).  Všetko sú to eko-pôžitky, ktoré si môžeme dopriať takmer za akýchkoľvek okolností. Obmedzenie pohybu v prírode, či túlanie sa v meste v blízkosti domova bolo relatívne najmenej obmedzované  aj počas  „koronových lockdownov“. Prechádzka je možnosť vyvetrať si hlavu a myšlienky, je zdrojom inšpirácii nových náhod, pozorovaní a stretnutí.
Trasy, ktoré si plánujem a ktoré sa pokúšam následne prejsť, nie sú vždy schodné. Do hry vstupujú oplotené pozemky, cesty či priemyselné zóny. Moja prechádzka tak dostáva náhodný rozmer a predvídanie či nakreslím projektovanú  trasu aj v realite zostáva vo hviezdach.

Anabela Sládek

SERIESConstellationsTITLECamelopardalis; Lacerta; CassiopeiaYEAR2018MEDIUMDigital PrintsTECHNIQUEGPS ART, Trace, Vector Graphic