Frozen Text Fields

EN

Frozen Text Fields distorts casual way of perception and interpretation of text. Images lack interpretable textual symbols. Image represents the original textual meaning and at the same time it is an abstract monochromatic text field. Text represents digital images (initially generated from texts) in a plastique 3D realization that is impossible to re-reproduce. It is my subjective digital and visual language, that is carrying the “utopian messages” about the nowadays world for “next generations” or “other civilizations” that may have obtained the givenness of perception. We have lost it for now. By then the message is locked – frozen in the image.

SK

Frozen Text Fields v preklade Zamrznuté textové polia narušujú zaužívaný spôsob čítania textu a jeho interpretáciu. V obraze absentujú akékoľvek textové znaky, ktoré by bolo možné interpretovať. Obraz je reprezentantom významu textu samotného a zároveň abstraktným monochromatickým textovým poľom.Text reprezentuje digitálny obraz v plastickom 3D prevedení (pôvodne generovaný z textov), ktorý nie je možne reprodukovať. Je mojím digitálnym vizuálnym jazykom, ktorým môžem zdeľovať kódované správy o súčasnom svete “budúcim generáciám” či “ďalekým civilizáciám”, ktoré možno v časom získajú schopnosti na dekódovanie. Narážam, tým trochu ironicky na problematiku porozumenia významu textu, ktorá je v súčastnosti tak aktuálna. Máme texty, ktoré nesú závažné významy pre spoločnosť, ale nevieme a často ani nechceme im porozumieť. Ich význam tak pre nás zostáva uväznený – zamrznutý v obraze.

Anabela Sládek

SERIESFrozen Text FieldsTITLEFrozen Text Fields#1 (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment); Frozen Text Fields#2 (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women); Frozen Text Fields#3 (Declaration of Human Right); Frozen Text Fields#4 (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination); Frozen Text Fields#5 (International Covenant on Civil and Political Rights)YEAR2019MEDIUMDigital PrintsTECHNIQUEVisual generated from textsVENUEPart of The Parallel Program of 8. Moscow International Biennale of Contemporary Art.