In My dream I Kill You

SVK

Ideový návrh a kontext diela „In my dream I kill you“

Ideové posunutie a recyklácia projekcie „In Sleep“. pod novým názvom „In my dream I kill you.“

Je viac naratívna varianta, ktorej predmetom nie je samotný „proces Snenia“ a jeho vizuálneho zobrazenia ako v 1. forme samotnej projekcie In Sleep. Dielo by sa technicky skladalo z dvoch obrazov v jedenej projekcii, alebo z dvoch samostatných projekcii, inštalovaných vedľa seba alebo oproti sebe, podľa dispozície priestoru. Obsahovo by reflektovalo zložitú situáciu narušenia procesu spánku v nadväznosti na konkrétnu udalosť a v súčasnosti pretrvávajúci stav – napadnutie Ukrajiny Ruskom vo februári 2022.Scrolovanie najnovších správ, výjavov z vojny na Ukrajine na sociálnych sieťach pred spaním má pre náš spánok a relax devastačné účinky ako apnoe, prerušovaný spánok, fyzická a psychická únava, zamrznutie. Napriek tomu viacerí/é vytrvávame v „zlozvyku“, ktorým nikomu nepomáhame, pričom vlastná vedomosť o bezvýchodiskovosti tohto počínania v nás zároveň ešte viac umocňuje pocit bezmocnosti. Slová ako „snívalo sa mi, že som ho zabila/zabil“, „snívam o jeho smrti“, „prajem si, aby zomrel“, som za posledný rok neraz počula od viacerých inak mierumilovných ľudí v mojom blízkom okruhu. Takéto pre človeka apriori nehumánne nahlas vyslovené „prianie“ či podvedomá forma sna je ale rovnako prejavom bezmocnosti a bezvýchodiskovosti, z ktorej sa nevieme zobudiť.

Anabela Sládek

TITLEIn My dream I Kill YouYEAR2023MEDIUM Video Loop, 3:45TECHNIQUEvideoprojection with audio, 3D Scan, Blender, 3D renderVENUEArtrooms Moravany 2023